Våre tjenester

Apility handler om webteknologi. Vi leverer et bredt spekter av tjenester innenfor web. Våre viktigste
leveranseverktøy er produktlinjen vår som gjør at vi hele tiden kan levere smarte og innovative løsninger på en 
plattform som holder følge med den hurtige utviklingen.
 

Innsikt

I Apility har vi bred erfaring med forstudier for komplekse teknologiprosjekter. Gjennom Insights kan vi levere uavhengige vurderinger av innhold og funksjonalitet prioritert utifra kostnad vs. nytteverdi tidlig i et prosjekt.

Webløsninger

Vi er opptatt av å finne smarte og effektive løsninger tilpasset størrelsen på prosjektene vi gjennomfører. Løsningene vi lager er resultatorienterte og skal skape resultat for eieren, og nytteverdi for sluttkundene.

Nettbutikker

Netflex leverer små og mellomstore nettbutikker på Netflex-plattformen. Vi kan stå for totalleveranser fra innsikt og ux til marketing og drift av nettbutikkene, og har bred erfaring med integrasjoner og flere betalingstjenester.

Applikasjoner

Gjennom vår erfaring med å bygge og drifte Netflex-plattformen kan vi bistå med systemarkitektur, utvikling av APIer, konfigurasjon av infrastruktur mm. knyttet til utvikling og drifting av applikasjoner.

Integrasjoner

Netflex er en av de mest åpne webplattformene på markedet på grunn av full API-dekning i bunn. Dette gjør at vi kan tilby integrasjoner mot de fleste systemer via skreddersøm eller via Zapier-plattformen.

Plattformtjenester

For våre partnere leverer Apility front-end produksjon, rådgivning og bistand på Netflex-plattformen. Vi jobber tett sammen med våre partnere for å hele tiden kunne levere en av de beste webplattformene i markedet.

Våre produkter

Produktene til Apility består av smarte og innovative produkter som effektiviserer hele produksjonslinjen
i webprosjekter, fra utvikling til drift og vedlikehold. Produktene er brukervennlige, fleksible og har høy teknisk kvalitet.
Produktene er tett integrerte og settes sammen til den perfekte stack til et webprosjekt.

Netflex

Smart innovativ infrastruktur for webløsninger og -applikasjoner. Automatiserte miljøer, integrert med GIT og api-basert.

Builder

Innovativ publiseringsløsning bygget på Netflex infrastruktur. Brukervennlig og fleksibel som passer de fleste nettsider. 

Relations

Web-CRM for digital marketing. Smart strukturering av kundedata. Marketing automation og utsending av nyhetsbrev og sms.

Ping

Nettvarder for opplevelsesturisme for interaktiv guiding gjennom hinderløyper og quizer via mobil. Integrert med Netflex infrastruktur.

Commerce

E-handelsplattform for små og mellomstore nettbutikker med mange integrasjonsmuligheter, betalingsløsninger og fullt API.

Insights

Verktøykasse for komplekse teknologiprosjekter som visualiserer og synliggjør kostnad vs. nytteverdi tidlig i prosjektet.