GDPR innføres 25. Mai

Har du kontroll over hvordan du faktisk behandler persondata?

Med nytt regelverk får du som dataeier nytt ansvar

I Apility har vi valgt å sette oss godt det nye regelverket for å kunne være klare i god tid selv, samt å kunne hjelpe våre kunder med å få oversikt og kontroll over egne systemer.

Vi tilbyr flere tjenester for å forenkle din vei mot compliance, både innenfor rådgivning og systemer som kan brukes for å følge opp arbeidet i etterkant. 

Bli klar-pakker

Vi tilbyr pakker der vi hjelper dere med å lære og forstå loven, workshops for strukturering og dokumentasjon av systemene dere bruker, og styringssystem og oppfølging i etterkant.

Kontakt oss

GDPR-Docs

GDPR-docs er vårt dokumentasjons og styringssystem for god struktur av dokumentasjonen for dine systemer, og enkel oppfølging av revisjoner og rutiner i etterkant. GDPR-Docs er med i alle våre bli-klar pakker, men kan også kjøpes frittstående.

Kontakt oss